Autogas, bij velen bekend als LPG (Liquified Petroleum Gas)

LPG is een mengsel van hoofdzakelijk propaan (C3H8) en butaan (C4H10). De mengverhouding varieert afhankelijk van het seizoen. In de winter zit er meer propaan in, omdat dit gas beter verdampt bij een lagere temperatuur. In de zomer heeft juist het goedkopere butaan een groter aandeel. Autogas is in de zomer dan ook nog iets goedkoper dan in de winter.
LPG is een bijproduct van de winning van aardolie en aardgas en komt vrij bij raffinage van aardolie. Het mengsel is reukloos, maar uit veiligheid wordt er een reukstof aan toegevoegd. Met het oog op optimaal brandstofgebruik voor moderne auto's moet het aan strenge specificaties voldoen.

 

PROFESSIONELE LPG G3 inbouw vanaf 1595,- klik hier