Autogas LPG is minder schadelijk voor het milieu dan andere brandstoffen

vandaar dat de Nederlandse overheid het gebruik van LPG stimuleert en heeft ze in 1997 de G3-regeling ingevoerd.

De G3-regeling geeft een korting van 317 Euro per jaar op de normale houderschapsbelasting voor auto's op autogas. In de praktijk betekent dit dat de extra autogas-toeslag op de houderschapsbelasting voor een groot deel - en soms helemaal - wegvalt. Hierdoor is het gemiddeld omslagpunt nu gedaald naar zo'n 12.000 kilometer per jaar. Dit betekent dat u geen kilometervreter hoeft te zijn om met autogas uw autokosten te beperken.
De regeling geldt voor alle automobilisten, die een zogenaamde G3-installatie in hun auto hebben ingebouwd. G3-installaties zijn gecertificeerde autogasinstallaties, die dankzij het gebruik van moderne technologie aan de emissie-eisen voldoen. De G3-regeling is alleen van toepassing op auto's, die op deel 1 van het kentekenbewijs de brandstofcode 'G3' hebben staan, of die onder de aanduiding 'Gasinstallatie' de vermelding 'G3' hebben staan.

PROFESSIONELE LPG G3 inbouw vanaf 1595,- klik hier

Veruit de meeste LPG installaties die tegenwoordig worden ingebouwd zijn zogenoemde "G3" installaties wat voor 3e generatie staat, eigenlijk is de uitdrukking G3 wat misleidend want wat op uw kenteken wordt aangeduid als "G3" betreft vaker een installatie van de 4e of 5e generatie, "G3" verwijst in dat geval slechts naar benaming die door de overheid wordt gebruikt om aan te geven dat de installatie aan de naar die generatie installatie vernoemde certificering voldoet.

G3-installaties kunnen ingebouwd worden in auto's vanaf ongeveer 1997 en jonger. Ook auto's, waarin vanaf eind 1994 tot eind 1996 een autogasinstallatie is ingebouwd, kunnen met enige technische aanpassingen aan de milieu-eisen voldoen en zo dus ook profiteren van de korting op de wegenbelasting. Auto's ouder dan bouwjaar 1994 zijn in technisch opzicht niet geschikt voor het inbouwen van een G3-installatie.

Ook in occasions kan een G3-installatie worden ingebouwd. Voorwaarde is wel dat er voor de auto een gecertificeerde G3-installatie leverbaar is en dat de auto na het inbouwen van de autogasinstallatie aan de milieu-eisen voldoet.

Een G3-systeem is niet handmatig afstelbaar, dit om te voorkomen dat ongekwalificeerde mensen het systeem verkeerd behandelen. G3 autogassystemen, ook wel het 3e generatie systeem genoemd, is volledig computer gestuurd. Dat wil zeggen: het systeem houdt zelf afwijkingen bij, het geen resulteert in een optimaal motorvermogen en een gunstig brandstof verbruik met goede uitlaatgas emissies. Treden er toch afwijkingen op, dan zal de bestuurder gewaarschuwd worden en zal zonodig automatisch teruggeschakeld worden naar benzine.

De apparatuur-fabrikant, dient in het bezit te zijn van een ISO certificaat 9001. Zonder de ISO norm is de apparatuurfabrikant niet gemachtigd om in Nederland G3 systemen te verkopen.

Ieder merkvoertuig, in combinatie met een G3 gasinstallatie, wordt bij TNO getest op emissies.

U leest meer over de inbouw van een autogasinstallatie in een occasion in het onderstaande stappenplan.

Stap 1
Om voor de G3-premie in aanmerking te komen, is het niet alleen belangrijk dat er een G3-installatie in uw auto zit.
Om te beginnen moet de auto zelf voldoen aan de Europese richtlijn EG 94/12, die bepaalde eisen stelt aan de uitlaatgassen.
Auto´s vanaf 1 januari 1994 zijn waarschijnlijk gecertificeerd.
Om helemaal zeker van uw zaak te zijn kunt u kunt u het beste met uw dealer of importeur contact opnemen.
Als uw auto niet volgens EG 94/12 is gecertificeerd, komt u niet in aanmerking voor de G3-premie van € 318.00.

Stap 2
Uw auto is gecertificeerd volgens EG 94/12. Nu gaat het erom dat de gasinstallatie een G3 is. Kijk in onze G3-tabel om te zien of er voor uw automerk een G3-gecertificeerd gassysteemmerk beschikbaar is.

Stap 3
Voor uw automerk is een G3-gecertificeerd gassysteem beschikbaar. Neem contact op met een LPG-installateur die dealer is van het gassysteemmerk dat een G3-gecertificeerd voor uw automerk levert. (zoek een LPG-installateur / vraag een inbouw-offerte aan)

Stap 4
Uw auto is EG 94/12 gecertificeerd, de gasinstallatie is G3 erkend.
Nu kan een erkend LPG-inbouwstation de G3-codering voor u aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Dat gebeurt met een speciaal aanvraagformulier (welke u zelf of uw lpg-installateur names u moet aanvragen bij de Rijks Dienst voor het Wegverkeer).
De code G3 wordt dan op uw kentekenbewijs aangebracht.
Het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting verrekent dan automatisch de G3-premie van € 318.00 met de betaling van uw houderschapsbelasting. Ieder jaar opnieuw.

De G3-premie is een korting die met de normale houderschapsbelasting wordt verrekend en ieder jaar terugkomt.
Omdat de premie samenhangt met de code op het kentekenbewijs, is hij ook overdraagbaar.
Ook de volgende eigenaar van uw auto geniet dus deze korting.

Voor vragen omtrent de uitbetaling of verrekening van de G3-premie kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting in Apeldoorn: 08 – 00 07 49.